Kennisgroepstandpunt uitgaven specifieke zorgkosten (medisch pedicure) gepubliceerd

Kennisgroepstandpunt uitgaven specifieke zorgkosten (medisch pedicure) gepubliceerd

Gegevens

Nummer
2023/675
Publicatiedatum
25 mei 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen
Relevante informatie
Art 6.17 IB 2001

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de voorwaarden voor aftrekbaarheid van uitgaven aan een (medisch) pedicure als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Een diabetespatiënt is door de huisarts geadviseerd om naar een (medisch) pedicure te gaan. De vraag is of behandelingen door een (medisch) pedicure als genees- of heelkundige hulp in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 kwalificeren.

De behandelingen door een (medisch) pedicure kunnen als genees- of heelkundige hulp kwalificeren indien sprake is van een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Als de huisarts een advies geeft in plaats van een voorschrift, is aan deze voorwaarde niet voldaan en bestaat er geen recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Belastingdienst, 25 mei 2023