Pakket Belastingplan 2024

Pakket Belastingplan 2024

FdJ
F. de JagerSecretaris bij de Hoge Raad en vakredacteur fiscaal Sdu
Bijgewerkt tot 17 januari 2024

Dossier pakket Belastingplan 2024

Dit dossier Pakket Belastingplan 2024 is de centrale plek waar je de NDFR-publicaties over de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 2023 (19 september 2023) zijn ingediend kunt volgen.

Op deze plek verzamelen wij voor jou de brondocumenten, NTFR artikelen, NDFR-commentaren en eventuele overige informatie over de belastingplannen en het wetgevingsproces daarvan tot aan de publicatie van de wetten in het Staatsblad.

Behandeling van het Pakket Belastingplan 2024 in de Tweede Kamer en Eerste Kamer

Het kabinet heeft het pakket Belastingplan 2024 ingediend op 19 september 2023. Het voorstel is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 aangenomen.

Dit dossier wordt per 1 januari 2024 niet meer inhoudelijk bijgewerkt. Het dossier blijft nog wel toegankelijk. Hieronder volgt een overzicht van wetsvoorstellen, de belangrijkste punten en verwijzingen naar NTFR-artikelen.

Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit de volgende vijftien wetsvoorstellen:

 1. Belastingplan 2024 (36418)

 2. Belastingplan BES eilanden 2024 (36419)

 3. Overige fiscale maatregelen 2024 (36420)

 4. Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (36421)

 5. Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling (36422)

 6. Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling (36423)

 7. Wet compensatie wegens selectie aan de poort (36424)

 8. Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (36425)

 9. Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw (36426)

 10. Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm (36427)

 11. Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting (36428)

 12. Wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36429)

 13. Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon (36430)

 14. Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36431)

 15. Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432)

De wetsvoorstellen

Hieronder volgt een overzicht van bovengenoemde wetsvoorstellen met de bijbehorende bronnen, NTFR items en een korte inhoudsindicatie.

Belastingplan 2024 (36418)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Belastingplan BES eilanden 2024 (36419)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Overige fiscale maatregelen 2024 (36420)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (36421)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling (36422)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling (36423)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet compensatie wegens selectie aan de poort (36424)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (36425)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw (36426)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm (36427)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting (36428)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36429)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon (36430)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36431)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432)

Brondocumenten

NTFR

Inhoudsindicatie

Overzicht berichtgeving pakket Belastingplan 2024 in NTFR