Besluit heffingskortingen geactualiseerd

Besluit heffingskortingen geactualiseerd

Gegevens

Nummer
2023/1311
Publicatiedatum
20 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat
Relevante informatie
Art. 8.14a Wet IB 2001, Art. 8.19 Wet IB 2001

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd Besluit heffingskortingen gepubliceerd. Dit besluit bevat goedkeuringen met betrekking tot de verschillende heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.

Onderdeel 2 bevat het beleid dat betrekking heeft op alle elementen van de standaardheffingskorting. Onderdeel 3 bevat een specifieke goedkeuring met betrekking tot de algemene heffingskorting. Onderdeel 4 bevat verschillende goedkeuringen met betrekking tot de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Tot slot bevat onderdeel 5 beleid met betrekking tot de korting voor groene beleggingen.

Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 23 december 2022, nr. 2022-278079 (Stcrt. 2022, 31871) en treedt in werking met ingang van 21 september 2023 met dien verstande dat onderdeel 4.6 (Verlies inkomensafhankelijke combinatiekorting door opvang Oekraïense ontheemden) terugwerkt tot en met 1 januari 2022.

Besluit van 19 september 2023, nr. 2023-17530, Stcrt. 2023, 24923