Wijzigingen Leidraad Invordering 2008

Wijzigingen Leidraad Invordering 2008

Gegevens

Nummer
2023/1312
Publicatiedatum
20 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met wijzigingen van de Leidraad Invordering 2008 gepubliceerd.

De wijzigingen zien alleen op het verlengen van de periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden. Met deze verlenging blijft het voor concurrente schuldeisers tot 1 april 2024 aantrekkelijker om aan een saneringsakkoord deel te nemen omdat zij een hoger bedrag op hun vordering ontvangen dan wanneer het versoepelde beleid niet zou gelden. De staatssecretaris verwacht dat minnelijke saneringsakkoorden voor ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen, met deze maatregel makkelijker en sneller gerealiseerd kunnen worden en dat hierdoor de kans groter is dat meer in de kern levensvatbare ondernemingen blijven bestaan. Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 september 2023.

Besluit van 15 september 2023, nr. 2023-201914, Stcrt. 2023, 25706