Geen verdere verhoging vrijwilligersregeling naast indexering

Geen verdere verhoging vrijwilligersregeling naast indexering

Gegevens

Nummer
2023/1313
Publicatiedatum
20 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat
Relevante informatie
Art. 2 lid 6 Wet LB, Art. 3.96 onderdeel c Wet IB 2001

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor (TCF). Gezien de hoge TCF en de afronding op € 100 stijgt het maximaal onbelast te vergoeden kosten in 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand. Een verdere verhoging van de bedragen van de vrijwilligersregeling acht het kabinet op dit moment niet nodig.

Staatssecretaris Van Rij beantwoordt een verzoek om in het kader van het Belastingplan 2024 nog eens te kijken naar de mogelijkheid om de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding te verhogen.

Kostenvergoeding, geen arbeidsbeloning

De vrijwilligersregeling is bedoeld als een kostenvergoeding en niet als een arbeidsbeloning. De maatschappelijke inzet zonder dat daar een beloning tegenover staat, staat immers bij vrijwilligerswerk voorop waarbij bovendien moet worden voorkomen dat vrijwilligerswerk betaalde arbeid verdringt. Een vrijwilliger ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Aan de andere kant hoeft de vrijwilliger er ook niet bij in te schieten op het moment dat hij kosten maakt in het kader van de uitvoering van de vrijwilligersactiviteiten. Zolang er alleen sprake is van het vergoeden van kosten is er geen sprake van loon en blijft de vergoeding onbelast. De vrijwilligersregeling beperkt de administratieve last van de vrijwilligersorganisatie. Die mag er namelijk zondermeer vanuit gaan dat vergoedingen tot een bedrag van € 190 per maand en € 1.900 per jaar (bedragen 2023) kostenvergoedingen zijn. Als een vrijwilliger meer kosten maakt dan vorengenoemde grensbedragen, kunnen de hogere werkelijke kosten onbelast vergoed worden.

Toezegging bij Belastingplan 2024 om nog eens te kijken naar mogelijkheid verhoging vrijwilligersvergoeding, Ministerie van Financien, 19 september 2023