WBSO in 2024: geen wijzigingen in de voorwaarden

WBSO in 2024: geen wijzigingen in de voorwaarden

Gegevens

Nummer
2023/1320
Publicatiedatum
21 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Winst

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de afdrachtsvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk, de WBSO. De minister stuurt het jaarverslag van de WBSO (de Focus) over 2022 mee met deze brief.

Voor 2024 geldt dat:

  • er geen wijzigingen zijn in de WBSO-voorwaarden;

  • er geen wijzigingen zijn in de WBSO-parameters;

  • het ministerie het geld dat vanaf 2024 beschikbaar is voor de WBSO verhoogt, om de parameters gelijk te houden.

In 2024 gelden dezelfde parameters als in 2023:

  • Tarief 1e schijf: 32%

  • Tarief 1e schijf starters: 40%

  • Grens 1e schijf: € 350.000 S&O-grondslag

  • Tarief 2e schijf: 16%

Eind 2023 maakt het ministerie van EZK bekend welke bedragen je in 2024 als zelfstandige en als startende zelfstandige mag aftrekken voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O).

Verslag 2022

In 2022 maakten 19.484 bedrijven gebruik van de WBSO, wat een lichte afname is ten opzichte van voorgaande jaren. Het merendeel van deze bedrijven behoort tot het mkb, en er waren 2.405 starters. Het aantal toegekende ontwikkelingsprojecten was 87.359, terwijl er 4.032 technisch-wetenschappelijke projecten waren. Hoewel het aantal toegekende projectaanvragen lager was dan voorgaande jaren, betekent dit niet dat het aantal unieke projecten of de uren besteed aan speur- en ontwikkelingswerk zijn afgenomen. De bestedingen aan dit werk zijn zelfs licht gestegen. Het bedrag aan toegekende loonkosten in 2022 was € 4,7 miljard, terwijl niet-loonkosten € 3,5 miljard bedroegen. Uiteindelijk werd € 1,3 miljard aan belastingvoordeel benut door bedrijven.

In 2022 is een gewijzigde aanvraag- en verrekensystematiek geïntroduceerd om administratieve lasten te verminderen en flexibiliteit te vergroten. Deze verandering heeft geleid tot minder administratieve lasten voor bedrijven, en de eerste geluiden van gebruikers zijn positief. In 2024 zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij ook deze nieuwe systematiek zal worden meegenomen.

Ministerie EZK en Financien, nr. DGBI / 36019707, 19 september 2023