Kabinetsreactie evaluatie bijzondere regelingen MRB en BPM

Kabinetsreactie evaluatie bijzondere regelingen MRB en BPM

Gegevens

Nummer
2023/1321
Publicatiedatum
21 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Motorrijtuigen en belastingen

Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer een bief met de kabinetsreactie op de evaluatie van bijzondere regelingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM).

Als gevolg van de demissionaire status van het kabinet Rutte IV moet de beslissing over de toekomst van een aantal van de geëvalueerde regelingen worden overgelaten aan een volgend kabinet. In een enkel geval is dit ook het gevolg van nader onderzoek dat noodzakelijk is. Hierbij wordt gekeken of een bijzondere regeling op een verantwoorde manier kan worden beëindigd. Daar waar het kabinet wel ruimte zag voor het doen van concrete voorstellen, zijn deze opgenomen in het Belastingplan 2024.

Nihiltarief in de MRB voor OV-autobussen op LPG of aardgas en verlaagde brandstoftoeslag voor gas in de MRB

Het kabinet stelt naar aanleiding van de uitkomsten van het SEO-rapport en in het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel voor6 om deze regelingen per 1 januari 2030 (OV-bussen) respectievelijk per 1 januari 2026 (verlaagde brandstoftoeslag) te beëindigen.

MRB-vrijstelling voor taxi’s en openbaar vervoer (OV)

Het kabinet adviseert aan het volgend kabinet om naar aanleiding van de evaluatie door SEO de gevolgen van de regeling op doelgroepenvervoer nader te onderzoeken. Het kabinet erkent dat de regeling administratieve lasten met zich meebrengt voor zowel de uitvoering als de gebruikers van de regeling.

MRB-vrijstelling voor oldtimers (auto’s van 40 jaar en ouder)

Het kabinet stelt naar aanleiding van de evaluatie door SEO en in het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel voor om de regeling per 1 januari 2028 te versoberen tot voertuigen die tot 1988 zijn gebouwd.

MRB-kwarttarief kampeerauto

Het kabinet stelt voor– naar aanleiding van de evaluatie van SEO – om het kwarttarief voor kampeerauto’s per 1 januari 2026 te versoberen naar een halftarief.

Regelingen in MRB en BPM die een publiek belang dienen

In tegenstelling tot het SEO-advies kiest het kabinet ervoor om de regelingen die een publiek belang dienen vooralsnog niet aan te passen.

Regelingen in de BPM en MRB voor bestelauto ondernemer

De bpm-vrijstelling bestelauto ondernemer wordt reeds per 1 januari 2025 afgeschaft .

De MRB-regelingen met de doelstelling beperkt weggebruik

Bij een eventuele verdere uitwerking van Betalen naar Gebruik door een volgend kabinet kunnen de uitzonderingen in de MRB die samenhangen met beperkt gebruik van de weg, worden herzien.

Kwarttarief MRB-paardenvervoer

Het kabinet stelt voor om de regeling per 1 januari 2026 te beëindigen.

Teruggaaf BPM-geldtransport

Het kabinet stelt in het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel voor om deze regeling per 1 januari 2026 te beëindigen. Door beëindiging van de regeling worden deze voertuigen in de heffing van de BPM betrokken, zodat het CO2-zuiniger alternatief voor deze voertuigen aantrekkelijker wordt.

Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie bijzondere regelingen mrb en bpm, nr. 2023-0000206877, Ministerie van Financien, 19 september 2023