Kabinetsreactie evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Kabinetsreactie evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Gegevens

Nummer
2023/1323
Publicatiedatum
21 september 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen
Relevante informatie
Art. 6.17 Wet IB 2001

Dit najaar start een ambtelijke verkenning naar de wijze waarop middelen voor mensen met een beperking en/of een chronische ziekte gerichter kunnen worden ingezet. Besluitvorming over vervolgstappen is vervolgens aan een nieuw kabinet. Minister Helder en staatssecretaris Van Rij sturen de Tweede Kamer een reactie op het rapport van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Het streven is om in het najaar de mogelijkheden op hoofdlijnen in beeld te hebben gebracht. De denkrichtingen vanuit deze verkenning kunnen worden gebruikt in de formatie van het nieuwe kabinet.

De uitkomst van de evaluatie en de aanbevelingen die daarin zijn gedaan vergen fundamentele keuzes over het doel van de regeling. Daarnaast worden kleinere verbeteringen verkend van de huidige regeling per 2025. De denkrichtingen vanuit de verkenning kunnen worden gebruikt in de formatie van het nieuwe kabinet. Separaat van deze fundamenteel te maken keuzes over de toekomst van de regeling zullen voor 2024 stappen worden gezet op het gebied van communicatie en handhaving door de Belastingdienst.

Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten, nr. 3696829-1053763-MEVA, Ministerie van Financien, 19 september 2023