Kennisgroepstandpunt aftrekbaarheid bemiddelingskosten bij direct ingaande lijfrente

Kennisgroepstandpunt aftrekbaarheid bemiddelingskosten bij direct ingaande lijfrente

Gegevens

Nummer
2023/1790
Publicatiedatum
15 december 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomensvoorzieningen en pensioenen
Relevante informatie
KG:070:2023:21 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente, Art. 3.108 Wet IB 2001

Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7 van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is onder meer de vraag opgekomen of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel een online kennis- en ervaringstoets aanbiedt maar de belastingplichtige hiervan geen gebruik maakt. Daarnaast beantwoordt de kennisgroep de vraag tot welk bedrag deze kosten maximaal aftrekbaar zijn. Het eerdere standpunt is aangevuld. Met dit standpunt wordt het standpunt KG:070:2023:7 ingetrokken.

De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf een kennis- en ervaringstoets (hierna: KET) aflegt. Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die beschikt over een vergunning om te mogen bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Niet alle lijfrente-aanbieders bieden online een KET aan waardoor de belastingplichtige een deskundige moet inschakelen voor de aanvraag van een direct ingaande lijfrente. De belastingplichtige kan er ook voor kiezen om een aangeboden KET niet zelf af te leggen en in plaats daarvan een deskundige in te schakelen. In beide situaties betaalt de belastingplichtige bemiddelingskosten voor bijstand door de deskundige.

Vragen

  1. Zijn de bemiddelingskosten, die de belastingplichtige maakt voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente in beide situaties, aftrekbaar?

  2. Tot welk bedrag is het gebruikelijk om bemiddelingskosten in aftrek te brengen?

Antwoorden

  1. Ja, in beide situaties zijn de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente op grond van artikel 3.108 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of de belastingplichtige al dan niet gebruik kan maken van een KET.

  2. De bemiddelingskosten zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dit kader als gebruikelijk worden beschouwd.