Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen BZ Q4 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen BZ Q4 2023

Gegevens

Nummer
2024/273
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

Minister Bruins Slot stuurt de rapportage van EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode oktober tot en met december 2023.

Richtlijn internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSDDD)

Het voorstel verplicht het toepassen van gepaste zorgvuldigheid voor grote bedrijven die actief zijn op de Europese markt. Dit houdt in dat zij (potentiële) negatieve effecten op mens en milieu in hun waardeketens moeten identificeren en aanpakken en daarover verantwoording moeten afleggen.

Op 14 december 2023 hebben de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig politiek akkoord bereikt over de CSDDD. Hier wordt separaat informatie over verzonden. Het bereikte akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement, dat zal naar verwachting in het voorjaar gebeuren. Na stemming over het politieke akkoord en publicatie van de definitieve richtlijn gaat het implementatietraject van start.

BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023, nr. BZDOC-1466318081-68, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 9 februari 2024