Eindoordeel over verzending uitspraak op bezwaar niet buiten redelijke twijfel

Eindoordeel over verzending uitspraak op bezwaar niet buiten redelijke twijfel

Gegevens

Nummer
2024/277
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:386
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Art. 8:55 Awb, Art. 8:54 Awb

De inspecteur heeft de uitspraak op bezwaar per e-mail van 29 april 2021 verzonden aan de toenmalig adviseur van belanghebbende. In de e-mail staat dat de uitspraak op bezwaar ook per post wordt verzonden. Belanghebbende stelt de uitspraak op bezwaar niet per post te hebben ontvangen. Belanghebbende stelt dat de toenmalig adviseur op 4 januari 2022 per mail bekend is geworden met de uitspraak op bezwaar. Het beroep is ingediend op 25 januari 2022. De rechtbank heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelde dat gemachtigde door de mail van 29 april 2021 bekend is geworden met de uitspraak op bezwaar. De verzetsrechter oordeelt dat het beroep ten onrechte kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de uitspraak op bezwaar per post bekend moet worden gemaakt. Dit en de omstandigheid dat geen bewijs van verzending is geleverd, maakt dat het eindoordeel van de rechtbank niet buiten redelijke twijfel staat. Het verzet is gegrond.

(Verzet gegrond.)