Geen recht op teruggave energiebelasting omdat sprake is van zelfstandige onroerende zaken

Geen recht op teruggave energiebelasting omdat sprake is van zelfstandige onroerende zaken

Gegevens

Nummer
2024/278
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:283
Rubriek
Milieuheffingen
Relevante informatie
Art. 16 Wet WOZ, Art. 47 Wbm, Art. 50 Wbm

Belanghebbende levert energie aan tien verschillende ondernemers. Deze verbruikers oefenen het tuinbouwbedrijf uit op meerdere locaties die elk een eigen energieaansluiting hebben. Iedere locatie is een gebouwd eigendom in de zin van de WOZ. De vraag is of elke verbruiker een aansluiting is, of dat er per verbruiker meerdere aansluitingen zijn, hetgeen betekent dat meer energiebelasting verschuldigd is. Daarbij is de vraag of de verschillende gebouwde eigendommen van dezelfde gebruiker bij elkaar horen. De rechtbank oordeelt dat gebouwde eigendommen een samenstel kunnen vormen indien ze geografisch één geheel vormen en voor één organisatorisch doel aangewend worden. Alle feiten en omstandigheden moeten daarbij in onderlinge samenhang worden bezien. De onroerende zaken zijn kassencomplexen waarin per complex verschillende gewassen geteeld kunnen worden. De verschillende locaties bevinden zich steeds op enige afstand van elkaar, variërend van enkele honderden meters tot enkele kilometers. Tussen de locaties zitten percelen van derden. De kassencomplexen worden centraal aangestuurd waardoor bepaalde processen niet op iedere productielocatie wordt uitgevoerd. Personeel en werktuigen worden op verschillende locaties ingezet. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van samenstellen van locaties. Gelet op de ligging is er geen sprake van een sterk geografische samenhang. De invloed van de organisatorische samenhang is onvoldoende om tot een samenstel te concluderen.

(Beroep ongegrond.)