Belasting op tabak vanaf 1 april omhoog

Belasting op tabak vanaf 1 april omhoog

Gegevens

Nummer
2024/572
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Accijnzen

Per 1 april is de accijns op tabak flink omhoog gegaan. Een pakje sigaretten van 20 stuks kost gemiddeld € 11,10.

De belastingverhoging moet zorgen dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te verbeteren. Deze extra uitgaven worden voor een deel gefinancierd door meevallers in 2024.

Daarnaast moet het ook het gebruik van alcohol en tabak om gezondheidsredenen ontmoedigen. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken.

Ministerie van Financien