Bij geringe verwijtbaarheid kan termijnoverschrijding verschoonbaar zijn

Bij geringe verwijtbaarheid kan termijnoverschrijding verschoonbaar zijn

Gegevens

Nummer
2024/711
Publicatiedatum
19 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Art. 6:11 Awb

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting. De inspecteur heeft de uitspraak op bezwaar per post verstuurd naar het in de Basisregistratie Personen geregistreerde adres van belanghebbende. Belanghebbende heeft pas vier weken na het verstrijken van de beroepstermijn beroep ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbende acht deze termijnoverschrijding verschoonbaar omdat hij was verhuisd, de beschikking niet stond vermeld op mijnoverheid.nl en hij tweemaal telefonisch contact heeft gehad met de belastingdienst. Rechtbank Noord-Nederland heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Volgens art. 6:11 Awb blijft een niet-ontvankelijkverklaring achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. De term ‘redelijkerwijs’ biedt het bestuursorgaan en de rechter enige ruimte om in gevallen waarin de verwijtbaarheid met betrekking tot de niet-tijdige indiening van het beroepschrift gering is, die termijnoverschrijding niet aan de indiener toe te rekenen. De rechtbank heeft evenwel niet beoordeeld of in dit geval sprake is van geringe verwijtbaarheid.

(Volgt gegrondverklaring.)