Naheffing accijns wegens aftanken rode diesel in landbouwvoertuigen

Naheffing accijns wegens aftanken rode diesel in landbouwvoertuigen

Gegevens

Nummer
2024/853
Publicatiedatum
15 mei 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2762
Rubriek
Accijnzen
Relevante informatie
Art. 91 WA, Art. 2 WA, Art. 55 WA

Belanghebbende exploiteert een landbouwbedrijf in de buurt van de Belgische grens. Binnen het bedrijf worden zowel in Nederland als België werkzaamheden verricht. Op 1 november 2021 en 25 januari 2022 is bij belanghebbende door de Douane een controle in het kader van de accijnswetgeving uitgevoerd. Er zijn brandstofmonsters genomen van acht brandstofreservoirs van landbouwwerktuigen, waaronder drie beregeningspompen. De uitslagen wezen uit dat het in alle gevallen om rode diesel ging. Om die reden is aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns opgelegd. Belanghebbende stelt dat de rode diesel in België is gekocht. De rechtbank oordeelt dat op grond van beleid de staatssecretaris heeft goedgekeurd dat onder voorwaarden het voorhanden hebben van rode diesel niet wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik. De voorwaarden zijn dat de rode diesel aanwezig is (i) in normale brandstofreservoirs van niet-zelfrijdende werktuigen terwijl is getankt in een andere lidstaat en de oliën aldaar zijn uitgeslagen tot verbruik; (ii) het normale brandstofreservoir rechtstreeks verbonden is met het niet-zelfrijdende werktuig; en (iii) het normale brandstofreservoir niet in verbinding staat met het brandstofsysteem voor de aandrijving van een ander voertuig. De rechtbank oordeelt vervolgens dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de rode diesel in België is getankt. De overgelegde tankbonnen zijn niet te herleiden naar de zes landbouw- en werktuigen. Er is dus niet voldaan aan alle voorwaarden van het begunstigend beleid. Daarnaast heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan de voorwaarde dat sprake is van een normaal brandstofreservoir. Uit het proces-verbaal van de controles leidt de rechtbank af dat de beregeningspompen zijn aangepast. In de toestand waarin deze werden aangetroffen kunnen naar hun aard in ieder geval ook worden gebruikt als brandstofopslagtanks van waaruit de rode diesel in ander voer- en werktuigen afgetankt kan worden.

(Beroep ongegrond.)