Terechte verzuimboete omdat onjuiste adressering niet aan inspecteur is te wijten

Terechte verzuimboete omdat onjuiste adressering niet aan inspecteur is te wijten

Gegevens

Nummer
2024/855
Publicatiedatum
15 mei 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2822
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
Art. 67a AWR, Art. 3:41 Awb

Belanghebbende woont in Duitsland. Belanghebbende is uitgenodigd, herinnerd en aangemaand tot het doen van aangifte IB/PVV 2019. Omdat geen reactie kwam, heeft de inspecteur een ambtshalve aanslag opgelegd met € 385 verzuimboete. In beroep is de verzuimboete in geschil. Belanghebbende stelt dat hij de uitnodiging, herinnering en aanmaning nooit heeft ontvangen. Deze brieven zijn naar zijn oude adres gestuurd. Belanghebbende is inmiddels woonachtig op een nieuw adres in Duitsland. Hij heeft dit adres ook laten registreren bij het register ‘Nederlanders in het Buitenland’, aldus belanghebbende.

De rechtbank oordeelt dat niet in geschil is dat de brieven naar het oude adres van belanghebbende zijn gestuurd. Een onjuiste adressering komt in beginsel voor rekening van de inspecteur, tenzij de onjuiste adressering niet aan hem te wijten is. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de onjuiste adressering niet aan de inspecteur is te wijten. Belanghebbende heeft geen adreswijziging aan de Belastingdienst doorgegeven. In dit geval rust op de inspecteur geen wettelijke verplichting te onderzoeken wat het juiste adres is. Het doorgeven van de adreswijziging binnen Duitsland zelf, de opgave aan het register en de vermelding van het juiste adres in de oprichtingsakte van zijn Nederlandse bv brengen niet mee dat belanghebbende zijn adreswijziging voldoende duidelijk aan de inspecteur ter kennis heeft gebracht. Belanghebbende is op de juiste wijze uitgenodigd en aangemaand. Nu geen aangifte is ingediend, is terecht een verzuimboete opgelegd. Omdat om dezelfde reden verzuimboetes voor de jaren 2017 en 2018 zijn opgelegd, is de rechtbank van mening dat de verzuimboete 2019 dient te worden gematigd tot € 100.

(Beroep gegrond.)