Europese Raad geeft definitieve goedkeuring voor CSDDD

Europese Raad geeft definitieve goedkeuring voor CSDDD

Gegevens

Nummer
2024/924
Publicatiedatum
27 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

De Europese Raad heeft 24 mei 2024 de richtlijn inzake de zorgvuldigheidseisen voor duurzaam ondernemen formeel aangenomen, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Dit is de laatste stap in de besluitvormingsprocedure.

Met deze wet kunnen grote bedrijven verantwoordelijk gehouden worden voor de milieuproblemen en mensenrechtenschendingen in hun waardeketens.

Naming and shaming

Bedrijven zijn verplicht onderzoek te doen naar eventuele misstanden in hun hele waardeketen, en moeten daar vervolgens jaarlijks verslag van doen. De EU-landen moeten bedrijven van gedetailleerde informatie voorzien over hun verplichtingen. Ook zullen ze een toezichthoudende autoriteit opzetten of er één aanwijzen om onderzoek te doen naar of sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zulke sancties omvatten publiekelijke terechtwijzingen (‘naming and shaming’) en boetes van maximaal 5 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de schade die ontstaat als ze hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet naleven en moeten hun slachtoffers volledig vergoeden.

De nieuwe regels gelden:

  • vanaf 2027 voor bedrijven met meer dan 5000 werknemers en een omzet van boven de € 1,5 miljard;

  • vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 3000 werknemers en een omzet van boven de € 900 miljoen;

  • vanaf 2029 voor alle resterende bedrijven die onder de richtlijn vallen, namelijk die met meer dan 1000 werknemers en een omzet van boven de € 450 miljoen.

Lidstaten hebben twee jaar hebben om de regels en administratieve procedures te implementeren.

Europese raad, 24 mei 2024