Gevolgen arrest HR 22 maart 2024; berekening heffingskortingen buitenlands belastingplichtigen en migranten

Gevolgen arrest HR 22 maart 2024; berekening heffingskortingen buitenlands belastingplichtigen en migranten

Gegevens

Nummer
2024/925
Publicatiedatum
27 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomstenbelasting diversen

Een uitspraak van de Hoge Raad heeft mogelijk gevolgen voor aanslagen die opgelegd zijn naar aanleiding van C-aangiften (niet-inwoners die buitenlands belastingplichtig en/of premieplichtig in Nederland zijn) en M-aangiften (migratie).

Het maakt daarbij uit of die aangiften vóór of na 1 april 2024 zijn ingediend. De Belastingdienst doet onderzoek naar de gevolgen van de uitspraak op lopende herzieningsprocessen (navordering, bezwaren en verminderingen). Het is niet nodig bij het invullen en het indienen van de aangiften aanpassingen te doen naar aanleiding van dit arrest.

Voor of na 1 april 2024

De Belastingdienst stuurt vóór 1 juli 2024 een reactie op de aangifte over 2023 die vóór 1 april 2024 is ingediend. Dit kan een voorlopige aanslag zijn, waarbij nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de uitspraak. Bij aangiften ingediend na 1 april 2024 probeert de Belastingdienst zo spoedig mogelijk een voorlopige of definitieve aanslag op te leggen.

Zodra het onderzoek en de analyse zijn afgerond, houdt de Belastingdienst bij het opleggen van de definitieve aanslagen rekening met de gevolgen van dit arrest of herstelt de aanslagen middels een ambtshalve vermindering.

Uitzondering

De Belastingdienst verleent geen ambtshalve vermindering als de aanslag op 22 maart 2024 al onherroepelijk vaststond.

Forum Fiscaal Dienstverleners, 24 mei 2024