Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement

Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement

Gegevens

Nummer
2024/928
Publicatiedatum
27 mei 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.

Voorgesteld wordt dat werknemers die ten tijde van de faillietverklaring in dienst zijn bij de gefailleerde werkgever, op het moment van de overgang van de onderneming in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij degene die de onderneming in het faillissement overneemt en voortzet. De overgang zelf kan voor de verkrijger geen reden zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, is het de verkrijger toegestaan minder werknemers over te nemen. In dat geval wordt op een objectieve en transparante manier bepaald welke werknemers wel en niet meegaan. Voor kleinere ondernemingen (minder dan 20 werknemers) gaan de nieuwe regels voorlopig alleen facultatief gelden. Dit wetsvoorstel bevat daarnaast een regeling van het recht van de ondernemingsraad (OR) om advies uit te brengen over een voorgenomen overgang van onderneming in faillissement. Werknemers die niet bij een doorstart in dienst kunnen komen bij de verkrijger, hebben er belang bij om zo snel mogelijk elders aan de slag te kunnen gaan. Met het oog hierop bevat dit wetsvoorstel een regeling rond het concurrentiebeding in faillissement. De wettelijke regeling wordt ondergebracht in Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Faillissementswet (Fw) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De internetconsultatie staat open tot en met 22 juli 2024.

Ministerie van justitie en Veiligheid, 27 mei 2024