Terechte naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat parkeerder zich niet binnen redelijke termijn heeft aangemeld met parkeerapp

Terechte naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat parkeerder zich niet binnen redelijke termijn heeft aangemeld met parkeerapp

Gegevens

Nummer
2024/929
Publicatiedatum
27 mei 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:3193
Rubriek
Heffing lokale overheden
Relevante informatie
Art. 225 Gemw, Art. 8:72 Awb

Op 3 mei 2022 stond rond 16.00 uur de auto van belanghebbende geparkeerd op een plek waar parkeerbelasting verschuldigd is. Omdat is geconstateerd dat op dat moment geen parkeerbelasting was voldaan, heeft de heffingsambtenaar een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. De naheffingsaanslag is een dag later, op 4 mei 2022, opgelegd. Belanghebbende stelt dat hij op 3 mei 2022 om 16.11 uur parkeerbelasting via een app heeft voldaan. Nu voorafgaande aan het verzenden van de aanslag de heffingsambtenaar niet heeft gecontroleerd of parkeerbelasting is betaald, heeft hij volgens belanghebbende onzorgvuldig gehandeld.

De rechtbank stelt vast dat de auto op 4 mei 2022 om 16.00 uur stond geparkeerd op een plek waar parkeerbelasting verschuldigd is. De parkeerbelasting dient direct bij aanvang van het parkeren te worden voldaan. Een parkeerder dient echter wel een redelijke termijn gegund worden voor het verrichten van uitvoeringshandelingen om parkeerapparatuur in werking te stellen. Belanghebbende stelt dat hij om 16:11 uur parkeerbelasting heeft voldaan. Dit is naar het oordeel van de rechtbank niet binnen een redelijke termijn die daarvoor moet worden gegund. Belanghebbende heeft geparkeerd zonder parkeerbelasting te voldoen. Dat de naheffingsaanslag een dag later is vastgesteld, leidt niet tot een ander oordeel. Het belastbaar feit heeft plaatsgevonden bij constatering dat geen parkeerbelasting was betaald.

(Beroep ongegrond.)