Klacht over gegevens op track & trace-website van PostNL verworpen

Klacht over gegevens op track & trace-website van PostNL verworpen

Gegevens

Nummer
2024/930
Publicatiedatum
27 mei 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:749
Rubriek
Formeel belastingrecht
Relevante informatie
8:37 Awb

Hof Amsterdam heeft in twee zaken het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht. In dat verband heeft het hof overwogen dat volgens de track & trace-gegevens van PostNL de griffierechtnota is afgeleverd op het adres van de gemachtigde van belanghebbende. Desondanks is het griffierecht niet tijdig betaald. In cassatie bestrijdt belanghebbende de juistheid van de gegevens op de track & trace-website van PostNL. A-G Wattel heeft conclusie genomen over de gebrekkige bezorging van aangetekend verzonden post (NTFR 2024/698 t/m 700). Hij heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van de cassatieberoepen. De Hoge Raad is de A-G gevolgd en heeft de cassatieberoepen ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.