Geen belastingverdrag met Malawi

Geen belastingverdrag met Malawi

Gegevens

Nummer
2024/1084
Publicatiedatum
20 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

Het belastingverdrag dat in 2015 is gesloten met Malawi treedt niet in werking.

De reden dat het verdrag nog niet in werking treedt is dat Malawi de vereiste kennisgeving aan Nederland nog niet heeft gedaan. Daar komt bij dat het verdrag inmiddels is verouderd en niet aan de minimumstandaarden van de OESO voldoet ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van belastingverdragen, Het belastingverdrag voldoet evenmin aan het huidige, gunstiger verdragsbeleid voor ontwikkelingslanden. Malawi is uitgenodigd om opnieuw in overleg te treden om een nieuw belastingverdrag af te sluiten.

Ministerie van Financiën, 19 juni 2024