Voortgang Wet werkelijk rendement box 3

Voortgang Wet werkelijk rendement box 3

Gegevens

Nummer
2024/1086
Publicatiedatum
20 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomsten uit vermogen/Inkomen uit sparen en beleggen
Relevante informatie
Art. 5.2 Wet IB 2001, Art. 5.3 Wet IB 2001

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) om de “Wet werkelijk rendement box 3” voor advies naar de Raad van State te sturen.

Dit wetsvoorstel beoogt vanaf 2027 een nieuw belastingstelsel voor box 3 in te voeren, waarbij belastingplichtigen belasting betalen over het werkelijk behaalde rendement op hun vermogen. Belastingplichtigen met spaargeld zullen naar verwachting minder belasting betalen, terwijl belastingplichtigen met aandelen juist meer belasting zullen afdragen.

Voorbereiding vooraf

Staatssecretaris Van Rij benadrukt dat dit nieuwe stelsel voortkomt uit uitgebreide dialogen met het parlement en belangenverenigingen, waarbij ook input vanuit internetconsultaties is meegenomen. Het streven is om belastingplichtigen te belasten op basis van hun daadwerkelijk behaalde rendement, waardoor het stelsel rechtvaardiger wordt.

Toename administratieve lasten bij complexere situaties

Het nieuwe systeem, gebaseerd op werkelijk rendement, bestaat uit directe en indirecte rendementen. Financiële gegevens zullen gedeeltelijk worden vooraf ingevuld door samenwerking met financiële instellingen. Dit kan echter administratieve lasten met zich meebrengen voor belastingplichtigen met complexere financiële situaties.

Gevolgen geplande ingangsdatum 1 januari 2027

De invoering van het nieuwe stelsel staat gepland voor 1 januari 2027. Het kabinet hoopt snel te kunnen starten met de implementatie na het advies van de Raad van State. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van recente uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot wetgeving rondom box 3. De overgang naar het nieuwe stelsel kan impact hebben op de uitvoerbaarheid en capaciteit van de Belastingdienst.

Ministerie van Financiën, 19 juni 2024 en Kamerbrief stand van zaken box 3, Ministerie van Financiën, 19 juni 2024, 2024-0000351785