Internetconsultatie Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

Internetconsultatie Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

Gegevens

Nummer
2024/1087
Publicatiedatum
21 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Arbeid, loon en resultaat

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 19 juni 2024 een internetconsultatie gestart over de Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis. De internetconsultatie loopt tot 31 juli 2024.

Op dit moment is de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen budgethouders en pgb-zorgverleners voor doorgaans minder dan vier dagen per week. In de Rdah wordt een aantal arbeidsrechtelijke/sociaal zekerheidsrechtelijke bepalingen uitgezonderd. Vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de uitzondering op de verplichte werknemersverzekering voor de WW niet is toegestaan. Met dit wetsvoorstel wordt in geval van pgb-zorgverlening op basis van een arbeidsovereenkomst de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen geregeld en wordt eveneens geregeld dat de overige uitzonderingen uit de Rdah in geval van pgb komen te vervallen.

Doel wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel beoogt de rechten van pgb-zorgverleners, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor doorgaans minder dan vier dagen per week, in lijn te brengen met de rechten van werknemers die niet onder de Rdah vallen. Door dit wetsvoorstel komen de uitzonderingen uit de Rdah voor deze groep werknemers te vervallen. Dat betekent dat de reguliere regels gaan gelden in geval van sociale zekerheid (verzekeringsplicht en premies), loondoorbetaling in geval van ziekte, verlofregelingen, scholing, ontslag en de Wet flexibel werken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 juni 2024