Fiscale positie bijzondere invaliditeitsverhoging

Fiscale positie bijzondere invaliditeitsverhoging

Er zijn twee moties ingediend ten aanzien van de bijzondere invaliditeitsverhoging die oud-militairen soms ontvangen bovenop een Militair Invaliditeitspensioen. In de moties wordt de regering opgeroepen een gedegen onderzoek te doen naar de fiscale kwalificatie van de BIV en gepresenteerde alternatieven.

Oud-militairen, die een Militair Invaliditeitspensioen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een BIV. De BIV is een levenslange toeslag op het Militair Invaliditeitspensioen in de vorm van een periodieke (maandelijkse) uitkering. De BIV wordt in één totaalbedrag uitgekeerd met het Militair Invaliditeitspensioen. De uitkering heeft het karakter van smartengeld.

Standpunt staatssecretaris ten aanzien van BIV

In een Kamerbrief van 27 oktober 2023 heeft de staatssecretaris gemotiveerd waarom de uitkering belast is, zie ‘Geen defiscalisering BIV oud-militairen’. In een Kamerbrief van 7 juni 2024, ‘zie ‘BIV-uitkering in vooringevulde aangifte’ gaat de staatssecretaris nader in op de belastbaarheid van de BIV en hij gaat in op drie alternatieven waarbij de gerechtigden geen belasting verschuldigd zijn over de uitkering of waarbij de verschuldigde belasting voor rekening van de overheid komt. Desondanks blijft de staatssecretaris bij zijn standpunt dat de BIV belast is.

Indiende moties

Een aantal Kamerleden is het daar niet mee eens. Zij hebben daarom twee moties ingediend die zijn aangenomen. De motie Van Eijk c.s. roept de regering op om de drie alternatieven genoemd in de Kamerbrief van 7 juni 2024 verder uit te werken en uitgebreider te toetsen. Een andere motie is de motie van Van Oostenbruggen c.s.. Hierin wordt de regering opgeroepen om een onafhankelijke juridische en fiscale analyse te laten maken van de fiscale positie van de BIV.