Voortgang wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Voortgang wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Gegevens

Nummer
2024/1091
Publicatiedatum
21 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

Het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is met een nota van wijziging aangepast. Het wetsvoorstel beperkt zich nu tot het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is op 21 oktober 2022 ingediend. Het wetsvoorstel bevatte vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Door de nota van wijziging bevat het wetsvoorstel nu alleen nog maar een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten.

Reden voor wijziging

De reden om het wetsvoorstel aan te passen is vanwege het implementatietraject van het Europese Anti-Money Laundering (AML-)pakket. Het wetsvoorstel bevatte een aantal voorstellen die niet verenigbaar bleken te zijn met het AML-pakket. Zie hierover uitgebreider ‘Verbod op contante betalingen boven € 3.000 blijft’.

Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36 228), Ministerie van Financiën, 2024-0000359263, 20 juni 2024 

Nota van wijziging  en nota naar aanleiding van het verslag Wet plan van aanpak witwassen