Kennisgroepstandpunt private leaseovereenkomst en box 3

Kennisgroepstandpunt private leaseovereenkomst en box 3

Gegevens

Nummer
2024/1205
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Inkomsten uit vermogen/Inkomen uit sparen en beleggen
Relevante informatie
KG:202:2024:24 Private leasovereenkomst en box 3, Art. 5.3 Wet IB 2001, Art. 5.19 Wet IB 2001, Art. 5.22 Wet IB 2001

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze een private leaseovereenkomst met betrekking tot een auto in box 3 in aanmerking wordt genomen.

Volgens enkele aanbieders van private leaseovereenkomsten met betrekking tot auto’s zijn de uit de private leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen aan te merken als een schuld in box 3 van de inkomstenbelasting en kunnen deze verplichtingen tegen de contante waarde worden opgenomen.

Vragen

  1. Zijn de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een private leaseovereenkomst bezittingen en schulden als bedoeld in artikel in box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)?

  2. Tegen welke waarde moeten deze rechten en verplichtingen worden opgenomen in box 3?

Antwoorden

  1. Ja.

  2. Nihil, tenzij de overeengekomen vergoeding niet zakelijk is, de betalingstermijnen niet regelmatig vervallen en/of de betalingstermijnen betrekking hebben op een tijdvak van meer dan een jaar. In dat geval moeten het gebruiksrecht én de verplichting worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer.