Wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing aangenomen door Eerste Kamer.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing aangenomen door Eerste Kamer.

Gegevens

Nummer
2024/1206
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Europese Verordening (2022/1854) in Nederland waarmee een tijdelijk plafond is gesteld aan de opbrengsten van elektriciteitsproducenten. Het wetsvoorstel heeft tot doel om de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen en de gevolgen daarvan voor huishoudens en industrie aan te pakken.

Het wetsvoorstel verplicht met terugwerkende kracht om van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023 de marktopbrengsten met lagere marginale kosten van producenten die elektriciteit opwekken, te plafonneren. Dit houdt in dat elektriciteitsproducenten met een productie-installatie vanaf 1 MW een heffing wordt opgelegd voor marktinkomsten boven een vrijgesteld bedrag per MWh. Voor Nederland betreft dit onder andere elektriciteit die in Nederland en in de Nederlandse exclusieve economische zone wordt opgewekt uit wind, zon, waterkracht, biomassa, biogas, afval en kernenergie. Met de opbrengst van de heffing worden de maatregelen gefinancierd die huishoudens en het midden- en kleinbedrijf beschermden tegen extreem hoge energieprijzen.

Eerste Kamer, 9 juli 2024