Internetconsultatie Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Internetconsultatie Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Gegevens

Nummer
2024/1207
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Motorrijtuigen en belastingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een internetconsultatie gestart over een wijziging van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). Het doel is om de CO₂-uitstoot te verminderen en duurzame mobiliteit te stimuleren.

De Rbsw verplicht de aanbestedende diensten om een bepaald percentage van hun voertuigen en voertuigdiensten emissievrij aan te besteden. De huidige percentages zijn laag en worden met gemak behaald. Het ministerie stelt voor om deze percentages te verhogen. Op die manier sluiten ze beter aan bij andere afspraken van overheden uit het Klimaatakkoord.

De voorgestelde ophoging gaat over de periode van 2026 tot en met 2030. Bij de percentages emissievrije/schone voertuigen per aanbesteding wordt onderscheid gemaakt tussen typen voertuigen. De volgende nieuwe percentages emissievrije/schone voertuigen per aanbesteding worden voorgesteld:

  • personenauto’s, personenbusjes en bestelbusjes: van 38,5% naar 100% emissievrij;

  • ov-bussen: van 65% schone bussen, waarvan de helft emissievrij naar 100% emissievrij;

  • vrachtauto’s (zware voertuigen): van 15% naar 50% schone voertuigen, waarvan een kwart emissievrij (12,5% van het totaal).

In de volgende gevallen blijven voor aanbestedingen de standaard doelstellingen uit de EU-richtlijn gelden: 

  • Bij een tekort aan aanbod van geschikte voertuigen op de markt;

  • Bij het ontbreken van voldoende openbare laadpalen, waardoor de voertuigen niet ingezet kunnen worden;

  • Bij onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet (netcongestie), waardoor de voertuigen niet ingezet kunnen worden;

  • Als aanbestedingen al gestart waren vóór het publiceren van de nieuwe regeling. 

De internetconsultatie staat open tot en met 20 augustus 2024.

Ministerie IenW, 9 juli 2024