Goedkeuring Belastingverdrag met Malta

Goedkeuring Belastingverdrag met Malta

Gegevens

Nummer
2024/1208
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Internationaal en Europees

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta aangenomen.

Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Daarnaast regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens en de mogelijkheid van wederzijdse bijstand bij invordering van belastingschulden. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

Eerste Kamer, 9 juli 2024