Home

BESLUIT van 17 oktober 1969, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 31 augustus 1959 (Stb. 330) tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 60, onder b, van de Algemene Weduwen en Wezenwet (gelijkstelling van het wonen buiten het Rijk met het wonen binnen het Rijk)

Gepubliceerd op: 28-10-1969

BESLUIT van 17 oktober 1969, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 31 augustus 1959 (Stb. 330) tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 60, onder b, van de Algemene Weduwen en Wezenwet (gelijkstelling van het wonen buiten het Rijk met het wonen binnen het Rijk)

Gegevens

Identifier
stb-1969-449
Download
Kenmerken