Home

BESLUIT van 28 oktober 1971, houdende wijziging van de artikelen 13 en 17 van het Koninklijk besluit van 15 mei 1937, Stb. 242, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 407, 412, 450d, 45ld en 45li van het Wetboek van Koophandel (Schepelingenbesluit) alsmede tot wijziging van artikel 2 van het Koninklijk besluit van 4 november 1926, Stb. 369, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel (Scheepsjournalen)

Gepubliceerd op: 29-10-1971

BESLUIT van 28 oktober 1971, houdende wijziging van de artikelen 13 en 17 van het Koninklijk besluit van 15 mei 1937, Stb. 242, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 407, 412, 450d, 45ld en 45li van het Wetboek van Koophandel (Schepelingenbesluit) alsmede tot wijziging van artikel 2 van het Koninklijk besluit van 4 november 1926, Stb. 369, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel (Scheepsjournalen)

Gegevens

Identifier
stb-1971-626
Download
Kenmerken