Home

Besluit van 30 augustus 1985, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985, Stb. 456, houdende vrijstelling van leerplicht ten aanzien van kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden (Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking)

Gepubliceerd op: 12-09-1985

Besluit van 30 augustus 1985, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985, Stb. 456, houdende vrijstelling van leerplicht ten aanzien van kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden (Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking)

Gegevens

Identifier
stb-1985-492
Download
Kenmerken