Home

Beschikking van de Minister van Justitie van 7 september 1987, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Titel IV van de onteigeningswet (Stb. 1851, 125), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 18 juni 1987, Stb. 324

Gepubliceerd op: 15-09-1987

Beschikking van de Minister van Justitie van 7 september 1987, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Titel IV van de onteigeningswet (Stb. 1851, 125), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 18 juni 1987, Stb. 324

Gegevens

Identifier
stb-1987-407
Download
Kenmerken