Home

Besluit van 27 mei 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging van een aantal daglonen ingevolge de WAO, de WWV en de WW voor bepaalde categorieën werknemers

Gepubliceerd op: 19-07-1988

Besluit van 27 mei 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging van een aantal daglonen ingevolge de WAO, de WWV en de WW voor bepaalde categorieën werknemers

Gegevens

Identifier
stb-1988-311
Download
Kenmerken