Home

Besluit van 16 juni 1992, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel B, van de Wet van 27 mei 1992 (Stb. 270) tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de invoering van het voorbereid beroepsonderwijs

Gepubliceerd op: 25-06-1992

Besluit van 16 juni 1992, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel B, van de Wet van 27 mei 1992 (Stb. 270) tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de invoering van het voorbereid beroepsonderwijs

Gegevens

Identifier
stb-1992-303
Download
Kenmerken