Home

Besluit van 14 april 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 maart 1995, Stb. 123, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met onder meer aanpassing van de grondslagen voor de bekostiging van de landelijke organen

Gepubliceerd op: 27-04-1995

Besluit van 14 april 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 maart 1995, Stb. 123, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met onder meer aanpassing van de grondslagen voor de bekostiging van de landelijke organen

Gegevens

Identifier
stb-1995-211
Download
Kenmerken