Home

Besluit van 18 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding wat de academische ziekenhuizen betreft van enige onderdelen van artikel I en van artikel II van de wet van 21 december 1994 (Stb. 942), houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein

Gepubliceerd op: 28-12-1995

Besluit van 18 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding wat de academische ziekenhuizen betreft van enige onderdelen van artikel I en van artikel II van de wet van 21 december 1994 (Stb. 942), houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein

Gegevens

Identifier
stb-1995-677
Download
Kenmerken