Home

Beschikking van de Minister van Justitie van 15 mei 1998, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beheer sociale huursector, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 10 april 1998, Stb. 252

Gepubliceerd op: 26-05-1998

Beschikking van de Minister van Justitie van 15 mei 1998, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beheer sociale huursector, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 10 april 1998, Stb. 252

Gegevens

Identifier
stb-1998-285
Download
Kenmerken