Home

Besluit van 11 oktober 1999, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 1999 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en enkele andere wetten (Stb. 233)

Gepubliceerd op: 26-10-1999

Besluit van 11 oktober 1999, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 1999 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en enkele andere wetten (Stb. 233)

Gegevens

Identifier
stb-1999-438
Download
Kenmerken