Home

Besluit van 25 april 2000, houdende wijziging van onder meer het Besluit van 2 september 1997, houdende wijziging van enige rechtspositionele besluiten alsmede toekenning van een eenmalige- en een eindejaarsuitkering in verband met het akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie voor de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998 (Stb. 497), en enige andere wijzigingen

Gepubliceerd op: 23-05-2000

Besluit van 25 april 2000, houdende wijziging van onder meer het Besluit van 2 september 1997, houdende wijziging van enige rechtspositionele besluiten alsmede toekenning van een eenmalige- en een eindejaarsuitkering in verband met het akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie voor de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998 (Stb. 497), en enige andere wijzigingen

Gegevens

Identifier
stb-2000-202
Download
Kenmerken