Home

Besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 november 2000 tot wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik

Gepubliceerd op: 30-01-2001

Besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 november 2000 tot wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik

Gegevens

Identifier
stb-2001-36
Download
Kenmerken