Home

Besluit van 3 juli 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering (Stb. 275)

Gepubliceerd op: 10-07-2003

Besluit van 3 juli 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering (Stb. 275)

Gegevens

Identifier
stb-2003-276
Download
Kenmerken