Home

Besluit van 15 september 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 5 februari 2004 tot wijziging van de Ambtenarenwet in verband met de invoering van een verbod van onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de aanstelling

Gepubliceerd op: 28-09-2004

Besluit van 15 september 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 5 februari 2004 tot wijziging van de Ambtenarenwet in verband met de invoering van een verbod van onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de aanstelling

Gegevens

Identifier
stb-2004-479
Download
Kenmerken