Home

Besluit van 5 juni 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 april 2008 tot wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen))

Gepubliceerd op: 17-06-2008

Besluit van 5 juni 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 april 2008 tot wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen))

Gegevens

Identifier
stb-2008-209
Download
Kenmerken