Home

Besluit van 28 augustus 2009, houdende regels inzake de verdeling van aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk aanvullende middelen voor investeringsbudget voor bodem in het kader van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010–2014 (Besluit bodemmiddelen ISV-3)

Gepubliceerd op: 15-09-2009

Besluit van 28 augustus 2009, houdende regels inzake de verdeling van aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk aanvullende middelen voor investeringsbudget voor bodem in het kader van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010–2014 (Besluit bodemmiddelen ISV-3)

Gegevens

Identifier
stb-2009-376
Download
Kenmerken