Home

Besluit van 3 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen B en C, VI, onderdelen D, E en F, en IX van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395)

Gepubliceerd op: 24-12-2009

Besluit van 3 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen B en C, VI, onderdelen D, E en F, en IX van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 395)

Gegevens

Identifier
stb-2009-569
Download
Kenmerken