Home

Besluit van 17 juni 2013, houdende vaststelling van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw

Gepubliceerd op: 28-06-2013

Besluit van 17 juni 2013, houdende vaststelling van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2013, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw

Gegevens

Identifier
stb-2013-246
Download
Kenmerken