Home

Besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) (Stb. 2013, 292)

Gepubliceerd op: 26-07-2013

Besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) (Stb. 2013, 292)

Gegevens

Identifier
stb-2013-321
Download
Kenmerken