Home

Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000, het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder terugtrekkingsakkoord

Gepubliceerd op: 12-04-2019

Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000, het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder terugtrekkingsakkoord

Gegevens

Identifier
stb-2019-146
Download
Kenmerken